Jerysey là một framework hiện thực JAX-RS Specification (Java API for RESTful Web Services) để tạo RESTful Web Service trong Java.

JerseyTrong bài viết này, Hướng Dẫn Java xin tổng hợp lại những bài viết về Jersey framework để các bạn tiện tham khảo.

Trong bài viết này, mình trình bày với các bạn về Jersey framework thông qua một ví dụ Hello World.

Add Comment