Database migration là cách chúng ta sẽ quản lý thông tin database của một ứng dụng bao gồm các DDLs, initial data, … theo kiểu version control. Có 2 thư viện phổ biến để làm được việc này là Flyway và Liquibase.

Trong bài viết này, mình tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về các thư viện này cho các bạn tiện tham khảo.

Liquibase

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn cách sử dụng Liquibase để hiện thực database migration cho các ứng dụng Java là như thế nào.

Để cấu hình Liquibase với các ứng dụng Spring MVC, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Sử dụng Liquibase trong Spring Boot đơn giản hơn rất nhiều nhờ vào cơ chế auto configuration của nó.

Flyway

Sử dụng Flyway, các bạn cũng có thể dễ dàng hiện thực database migration cho ứng dụng của mình.

Flyway cũng có thể sử dụng rất đơn giản với Spring Boot.

Các bạn cần sử dụng một số properties khác của Spring Boot để Flyway có thể làm việc được với Spring Data R2DBC.

Add Comment