JAVA-IO

Java hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong việc thao tác, xử lý các tập tin, thư mục, xuất nhập qua những IO class.

Hãy cùng xem Java IO hỗ trợ chúng ta những gì nha các bạn! 😀

Thao tác với tập tin

Giới thiệu cho các bạn cách để tạo một tập tin trong Java 6 và trước đó với Java 7.

Sau khi đã tạo thì giờ bạn sẽ học cách để xóa một tập tin bằng Java.

Và rồi đến thao tác sao chép tập tin trong Java.

Mình hướng dẫn các bạn di chuyển một tập tin trong Java.

Thao tác với thư mục

Đáng lý ra mình sẽ viết tạo riêng và xóa riêng, nhưng mình đã gộp chúng cho tiện các bạn theo dõi.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment