Jackson là một thư viện dùng để thao tác với các dữ liệu liên quan tới JSON trong Java.

Trang chủ: https://github.com/FasterXML/jackson

Trong bài viết này, mình tổng hợp các hướng dẫn của Hướng Dẫn Java giúp các bạn có thể làm việc với dữ liệu liên quan tới JSON sử dụng thư viện này!

JSON có thể giúp chúng ta chuyển đổi một đối tượng Java thành một chuỗi JSON.

Và nó cũng giúp chúng ta chuyển đổi ngược lại, từ chuỗi JSON thành một đối tượng trong Java.

 

Chia sẽ bài viết này ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment