Apache Maven là một công cụ dùng để quản lý các thư viện dependencies và build các dự án Java.

Apache Maven
Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về Apache Maven để các bạn tiện theo dõi.

Cài đặt

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Maven trên Window.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Maven trên macOS.

Sử dụng

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách quản lý nhiều project với Apache Maven.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý version của các sub-projects trong một Maven parent project.

Trong bài viết này, mình nói về tập tin settings.xml trong Apache Maven.

Trong bài viết này, mình nói về tập tin settings.xml trong Apache Maven.

Để sử dụng các dependencies không có trên các Remote Maven Repository, các bạn cần đưa chúng vào Local Maven Repository.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Maven project thông thường trong Eclipse.

Để tạo các ứng dụng web sử dụng Maven trong Eclipse, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách hiện thực một Maven Archetype project để generate một Maven project với các cấu hình có sẵn.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo Maven Archetype cho Maven multi-module project.

Trong bài viết này, mình thảo luận với các bạn những tập tin cần ignore với version control system trong Maven project.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách lấy thông tin được khai báo trong tập tin pom.xml của Apache Maven sử dụng thư viện Maven Model.

Plugin

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Maven Compiler Plugin

Để chạy các ứng dụng web sử dụng Maven, các bạn có thể sử dụng Maven Jetty Plugin.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách chạy ứng dụng web với Liberty Maven plugin.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn về plugin Maven Surefire Plugin của Apache Maven.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng JaCoCo Maven Plugin để tính toán code coverage trong project Maven.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách thêm mới source hoặc resources directory vào Maven project sử dụng Builder Helper Maven Plugin.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách compile source code Groovy trong ứng dụng Java sử dụng Groovy Maven plugin.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Maven Shade Plugin để build một ứng dụng Java có thể chạy standalone được.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách generate API contract sử dụng Spring MVC-RAML Plugin.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách generate API contract sử dụng OpenAPI Generator Maven plugin.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách generate GraphQL contract server sử dụng GraphQL Maven plugin.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình JAX-WS Maven Plugin để Generate Java class files từ tập tin WSDL.

Các lỗi thường gặp

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi “Fatal error compiling: tools.jar not found” khi sử dụng Apache Maven trong Eclipse.

Sử dụng JUnit 5 để viết Unit Test, các bạn cần phải làm gì để có thể chạy được Unit Test trong project Maven, hãy đọc bài viết này nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment