Questions Management là một ứng dụng dùng để quản lý các câu hỏi trắc nghiệm được chia thành nhiều chủ đề khác nhau. Mình viết ứng dụng này chủ yếu là để hướng dẫn cho các bạn các bước để xây dựng nên một ứng dụng hoàn chỉnh từ development, test, build và deploy.

GitHub Homepage: https://github.com/huongdanjavacom/questions-management

Questions Management được xây dựng theo mô hình Microservices hỗ trợ Reactive sử dụng các công nghệ mới nhất của Spring cho phần backend và phần frontend mình sử dụng Angular và một số framework khác của JavaScript.

Kiến trúc tổng quan của ứng dụng Questions Management như sau:

Questions Management

Việc xây dựng Questions Management sẽ bao gồm nhiều giai đoạn như mình liệt kê dưới đây:

Các công nghệ sẽ sử dụng:

 Front-end
  • Angular 6
  • Bootstrap 3
 Back-end
 DatabaseMột số hình ảnh của ứng dụng

Phần quản lý các Category:

Questions Management

Phần quản lý tất cả các câu hỏi:

Questions Management

Thêm mới câu hỏi:

Questions Management

Thông tin của một question:

Questions Management

4.7/5 - (3 bình chọn)

8 thoughts on “Questions Management

  1. Anh ơi, bài viết của anh rất giá trị. Mong anh sớm hoàn thiện phần 3, 4 để chia sẻ thêm giá trị cho cộng đồng học Java. Em cảm ơn anh 😀

Add Comment