Lập trình Java với Visual Studio Code

Chắc hẳn rất nhiều các bạn biết về Visual Studio Code, một editor rất hay, hỗ trợ nhiều thứ với rất nhiều extension của Microsoft. Chúng ta có thể sử dụng Visual Studio Code để lập trình các ứng dụng Java cơ bản với Java Extension Pack. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Java Extension Pack và sử dụng nó để có thể lập trình với ngôn ngữ Java các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy mở Visual Studio Code, đi đến tab Extension rồi search Java Extension Pack như sau:

Lập trình Java với Visual Studio Code

Thật ra, Java Extension Pack là tập hợp của nhiều extension khác, gồm:

  1. Language Support for Java(TM) by Red Hat: extension này hỗ trợ cho chúng ta Code Navigation, Auto Completion, Refactoring và Code Snippets
  2. Debugger for Java: hỗ trợ chúng ta debug code.
  3. Java Test Runner: hỗ trợ chúng ta chạy unit test sử dụng JUnit và TestNG cho code Java.
  4. Maven for Java: hỗ trợ Maven.
  5. Java Dependency Viewer: hỗ trợ chúng ta xem các thư viện, dependencies của project Java.
  6. Visual Studio IntelliCode: hỗ trợ code completion giống như khi chúng ta sử dụng InteliJ IDE.

Bây giờ, các bạn hãy click vào Install để cài đặt extension này các bạn nhé!

Các bạn có thể thấy các extension khác định nghĩa trong Java Extension Pack cũng được cài đặt như sau:

Lập trình Java với Visual Studio Code

Kết quả sau khi nhấn nút Reload Window sẽ như sau:

Lập trình Java với Visual Studio Code

Bây giờ thì các bạn có thể sử dụng Visual Studio Code để bắt đầu lập trình các ứng dụng cơ bản với ngôn ngữ Java rồi đó các bạn!

Nhưng để làm được điều đó, tất nhiên các bạn cài đặt Java trước nhé. Của mình như sau:

Lập trình Java với Visual Studio Code

OK, bây giờ mình sẽ tạo mới tập tin Java sử dụng Visual Studio Code như sau:

Các bạn sẽ thấy Visual Studio Code hỗ trợ code completion không khác gì các IDE khác như Eclipse hay IntelliJ, ví dụ như:

Lập trình Java với Visual Studio Code

Hay

Lập trình Java với Visual Studio Code

Rất hay phải không các bạn?

Trong cửa sổ editor này, như các bạn thấy, chúng ta có luôn 2 nút Run hoặc Debug. Các bạn có thể nhấn vào những nút này để chạy ứng dụng tuỳ theo nhu cầu của mình. Ví dụ như mình nhấn nút Run, kết quả sẽ như sau:

Lập trình Java với Visual Studio Code

Hay debug, kết quả sẽ như sau:

Lập trình Java với Visual Studio Code

Quá tuyệt vời phải không các bạn? Gọn, nhẹ nữa!

Các bạn hãy tìm hiểu thêm nữa nhé!

3.3/5 - (3 bình chọn)

8 thoughts on “Lập trình Java với Visual Studio Code

 1. của e bị như này thì phải làm sao ạ 🙁
  cd ‘d:\Java\JAVA01’; & ‘c:\Users\Violet\.vscode\extensions\vscjava.vscode-java-debugend=y,address=localhost-0.28.0\scripts\launcher.bat’ ‘C:\Program Files\Java\jdk-11.0.8\bin\java.exe’ ‘-agentlib:jdwp=transport=1dcc9506470da25e454fdabdt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65054’ ‘-Dfile.encoding=UTF-8’ ‘-cp’ ‘C:\Users\Violet\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7128811dcc9506470da25e454fdabb69\redhat.java\jdt_ws\JAVA01_f84a9ff7\bin’ ‘App’

Add Comment