Huong Dan Java Logger là một Mule ESB component, cải tiến và bổ sung thêm những chức năng mới mà Logger component mặc định của Mule ESB chưa có.

GitHub Homepage: https://github.com/huongdanjavacom/huong-dan-java-logger-component

Sự khác nhau giữa Logger component mặc định của Mule ESB và Huong Dan Java Logger component là:

Logger component mặc định

Huong Dan Java Logger

Có 3 thông tin chúng ta cần phải cấu hình cho mỗi endpoint của Logger component đó là:

  • Message
  • Level
  • Category

Phần Category chúng ta phải cấu hình nhiều lần, mặc dù giá trị của nó có thể giống nhau trong một Mule application hay một Mule Flow.

Huong Dan Java Logger component

Huong Dan Java Logger

Global Configuration:

Huong Dan Java Logger

Ngoài thông tin về Message và Level tương tự như Logger component mặc định của Mule ESB, thông tin về Category trong Huong Dan Java Logger đã được đưa vào phần Global Configuration để có thể sử dụng lại cấu hình Category này ở các enpoint khác trong Mule application. Đối với những endpoint nào đó cần thay đổi Category, có thể cấu hình để override lại giá trị đã được cấu hình trong Global Configuration, sử dụng phần Global Configuration Override trong phần cấu hình chính của Huong Dan Java Logger.

Huong Dan Java Logger cũng giới thiệu một tính năng mới cho phép truyền thông tin Correlation Id của Mule Message vào trong log message của Mule application. Điều này cho phép người dùng có thể identify được request đang có vấn đề trong trường hợp có lỗi xảy ra với Mule application của họ.

Tất nhiên, Huong Dan Java Logger vẫn hỗ trợ tốt đối với những phần cấu hình cần sử dụng Mule Expression Language (MEL) các bạn nhé!

Dưới đây là những bài viết của Hướng Dẫn Java về cách xây dựng Huong Dan Java Logger.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và feedback từ mọi người để Huong Dan Java Logger ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn, đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Add Comment