Huong Dan Java Logger – Phần 1 – Khởi tạo Anypoint Connector Project cho Logger

Để có thể xây dựng một Connector trong Mule ESB, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là tạo một Anypoint Connector Project. Mình đã có một bài viết hướng dẫn các bạn tạo một Anypoint Connector Project bất kỳ, trong bài viết này, mình chỉ điểm lại một số bước cơ bản để khởi tạo Anypoint Connector Project cho Huong Dan Java Logger mà thôi, các bạn nhé.

Đầu tiên, các bạn hãy vào File, chọn New, chọn Anypoint Connector Project (các bạn cần phải cài đặt Anypoint Devkit thì mới có option này nhé). Cửa sổ sau sẽ xuất hiện:
Huong Dan Java Logger - Phần 1 - Khởi tạo Anypoint Connector Project cho Logger

Ở đây, mình sẽ để mặc định vì Huong Dan Java Logger sẽ không liên quan nhiều đến SOAP Web Service, rồi nhấn nút Next.

Huong Dan Java Logger - Phần 1 - Khởi tạo Anypoint Connector Project cho Logger

Ở cửa sổ Create an Anypoint Connector project trên, mình đã điền Connector Name là HuongDanJavaLoggerComponent. Thật ra là mình muốn đặt là “Huong Dan Java Logger” thôi nhưng cửa sổ này, Mule không cho phép đặt Connector Name có khoảng trống nên bắt buộc mình phải đặt như thế. Sau này, đổi lại sau được nha các bạn.

Project Name và Namespace thì có giá trị giống nhau “huong-dan-java-logger-component”. Sau khi chọn location để lưu project, các bạn hãy nhấn nút Next tiếp nhé.

Huong Dan Java Logger - Phần 1 - Khởi tạo Anypoint Connector Project cho Logger

Ở cửa sổ trên là phần Advance configuration liên quan đến Maven và Github. Ở đây, mình chỉ quan tâm đến Maven mà thôi, các bạn có thể cấu hình phần này theo ý muốn của mình.

Nhấn nút Next để tiếp tục nhé các bạn.

Huong Dan Java Logger - Phần 1 - Khởi tạo Anypoint Connector Project cho Logger

Phần Define connector icon trên, các bạn có thể để mặc định cũng được. Chúng ta có thể thay đổi nó sau.

Nhấn nút Finish để hoàn thành việc tạo mới Anypoint Connector Project của chúng ta các bạn nhé!

Huong Dan Java Logger - Phần 1 - Khởi tạo Anypoint Connector Project cho Logger

 

Add Comment