GIT là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán phổ biến nhất hiện nay.
Git

Trang web chính: https://git-scm.com/

Trong bài viết này, mình tổng hợp lại những bài viết hướng dẫn của Hướng Dẫn Java về GIT để các bạn có thể tham khảo.

Bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt GIT sử dụng command line apt-get install.

Để có thể sử dụng phiên bản mới nhất của GIT, các bạn phải cài đặt GIT từ source code của nó.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn lấy được 1 revision bất kỳ của GIT.

Để chuyển đổi SVN repository sang GIT repository, các bạn có thể sử dụng công cụ svn2git.

Đôi lúc các bạn sẽ có nhu cầu chuyển đổi một thư mục trong một GIT repository bất kỳ thành một GIT repository mới, các bạn có thể đọc hướng dẫn trong bài viết này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đưa local GIT repository lên remote GIT repository.

Đôi khi các bạn sẽ có nhu cầu xóa một tag nào đó mà chúng ta đã tạo trong GIT repository, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên một tag bất kỳ trong GIT.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn cách bạn cách đổi tên branch trong Git repository.

Hiểu sự khác nhau giữa git fetch và git pull sẽ giúp các bạn làm việc với Git dễ dàng hơn.

Add Comment