Xóa một tag bất kỳ trong GIT

Thông thường khi release xong sản phẩm cho khách hàng, chúng ta sẽ tạo mới một tag để đánh dấu thời điểm, phiên bản mà chúng ta đã release. Đôi khi bạn sẽ có nhu cầu xóa một tag nào đó vì bạn tạo tag không đúng hoặc đơn giản chỉ vì bạn muốn tạo lại một tag mới có cùng tên. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa một tag bất kỳ trong GIT các bạn nhé!

Giả sử mình có một project là questions-management trên GitHub và project này có một tag như sau:

Xóa một tag bất kỳ trong GIT

Bây giờ mình sẽ xóa example_tag này đi!

Để làm được điều này, đầu tiên các bạn hãy clone remote repository của bạn về local, sau đó sử dụng một số câu lệnh GIT command như sau:

  • Xóa tag này trên local repository sử dụng câu lệnh:

Ví dụ của mình:

Kết quả:

Xóa một tag bất kỳ trong GIT

  • Xóa tag này trên remote repository:

Ví dụ:

Kết quả:

Xóa một tag bất kỳ trong GIT

Cập nhập tất cả các tags lên remote repository:

Kết quả:

Xóa một tag bất kỳ trong GIT

Sau khi chạy bước này xong, các bạn có thể kiểm tra kết quả:

Add Comment