Đổi tên một tag bất kỳ trong GIT

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi tên một tag bất kỳ trong GIT thành một tên mới các bạn nhé!

Giả sử mình có một project là questions-management trên GitHub và project này có một tag như sau:

Đổi tên một tag bất kỳ trong GIT

Bây giờ mình sẽ đổi tag example_tag này thành tên mới là example!

Để làm được điều này, đầu tiên các bạn hãy clone remote repository của bạn về local, sau đó sử dụng một số câu lệnh GIT như sau:

  • Đầu tiên là đổi tên tag trên local.

Cú pháp

Với ví dụ của mình thì câu lệnh sẽ là:

Với câu lệnh này, GIT sẽ tạo ra một tag mới có tên là example, còn tag example_tag vẫn giữ nguyên,

Đổi tên một tag bất kỳ trong GIT

  • Bây giờ, chúng ta sẽ xóa tag example_tag đi nhé các bạn.

Để xóa một tag bất kỳ trong GIT thì các bạn có thể tham khảo bài viết Xóa một tag bất kỳ trong GIT của mình.

Với ví dụ này thì các bước để xóa của mình như sau:

Đổi tên một tag bất kỳ trong GIT

  • Cuối cùng là cập nhập tất cả các tags lên.

Sau khi chạy bước này xong, các bạn có thể kiểm tra kết quả:

Đổi tên một tag bất kỳ trong GIT

Add Comment