OpenShift là một platform giúp chúng ta có thể dễ dàng làm việc với Kubernetes trong các ứng dụng containerization.

OpenShift

Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về OpenShift để các bạn tiện tham khảo.


Cài đặt

OpenShift CLI với tên gọi “oc” sẽ là công cụ chúng ta thường dùng để tương tác với OpenShift server, ngoài web console.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt công cụ oc trên CentOS.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt OpenShift sử dụng Docker và công cụ oc trên macOS.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt OpenShift sử dụng Docker và công cụ oc trên CentOS.


Thực hành

Để tạo mới một project trong OpenShift, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Sau khi tạo project, chúng ta có thể deploy ứng dụng của mình lên OpenShift.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách deploy ứng dụng trong OpenShift sử dụng web console.

One thought on “OpenShift

Add Comment