Mule Enterprise Service Bus là một hiện thực của khái niệm Enterprise Service Bus, định nghĩa các thành phần, các dịch vụ để tạo nên những ứng dụng ESB có thể đáp ứng được nhu cầu trong môi trường doanh nghiệp.

Mule Enterprise Service Bus

Mule ESB là một Enterprise Service Bus gọn nhẹ được viết bằng ngôn ngữ Java, là nền tảng tích hợp cho phép các nhà phát triển kết nối các ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng. Mule cho phép các ứng dụng có thể trao đổi dữ liệu với nhau, dễ dàng tích hợp các hệ thống đang tồn tại bất kể chúng đang sử dụng các công nghệ khác nhau như JMS, web services, JDBC, HTTP, …

Mule hiện tại có 2 phiên bản là Mule 3 và Mule 4. Đầu tiên, các bạn hãy tìm hiểu cách cài đặt Anypoint Studio, một IDE để phát triển Mule application, để bắt đầu làm việc với Mule. Trong bài viết này, mình xin tổng hợp lại những bài viết giúp các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về Mule ESB.

Mule 3

Giới thiệu với các bạn về khái niệm Message Source trong Mule ESB.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một Mule ESB project sử dụng Anypoint Studio.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn về Mule Domain Project và cách sử dụng nó như thế nào.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo mới Mule Domain Project trong Anypoint Studio.

Nếu các bạn muốn sử dụng ActiveMQ cho JMS thì hãy đọc bài viết này. Mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình cho nó ở đây trong Anypoint Studio.

Trong bài viết này, mình triển khai một ứng dụng cơ bản, sử dụng JMS Endpoint trong Mule ESB.

Còn nếu các bạn muốn cấu hình cho HTTP Listener Connector thì hãy đọc bài viết này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng HTTP Listener Connector trong Mule ESB.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn về Invoke Component.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách đọc và sử dụng properties file trong Mule 3.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng đúng cách xpath3() trong Mule 3.

Anypoint Devkit

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Anypoint Devkit Plugin trong Anypoint Studio.

Để bắt đầu tạo mới custom Anypoint Connector, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là tạo mới Anypoint Connector Project.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết một custom Connector sử dụng Devkit trong Anypoint Studio.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách thay đổi Category cho custom Connector sử dụng Anypoint Devkit trong Mule ESB.

MUnit

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn cái nhìn đầu tiên về MUnit trong Mule ESB.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Mock component trong Mule ESB.

Database

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cấu hình Database connector trong Anypoint Studio.

Để bắt đầu làm việc với JPA sử dụng Mule JPA module, các bạn cần cài đặt module này vào Anypoint Studio.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Mule JPA module để sử dụng JPA trong ứng dụng Mule ESB.

RESTful Web Service

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo mới RESTful Web Service sử dụng tập tin RAML và APIkit Router trong Mule ESB.

SOAP Web Service

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo SOAP Web Service sử dụng CXF component trong Mule ESB.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng Web Service Consumer connector để consume SOAP Web Service.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách expose SOAP Web Service sử dụng APIkit SOAP trong Mule ESB.

Triển khai Mule ESB

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt Mule Enterprise Server để chạy các ứng dụng Mule ESB.

Để triển khai các ứng dụng Mule ESB lên Mule Enterprise Server, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Các lỗi thường gặp

Khi chạy Anypoint Studio và project Mule ESB lần đầu tiên, các bạn có thể sẽ gặp phải lỗi này. Bài viết này, mình hướng dẫn các bạn làm sao để fix nó.

Mule 4

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách đọc và sử dụng properties file trong Mule 4.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn cách bạn cách cấu hình XML Reader Properties cho DataWeave trong Mule.

Việc có thể dynamic property key sẽ giúp cho chúng ta giải quyết một số nhu cầu của ứng dụng Mule.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách expose SOAP Web Service sử dụng APIkit SOAP trong Mule 4.

DataWeave

DataWeave giúp cho việc transform data dễ dàng và linh hoạt hơn.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn các thao tác cơ bản với String trong DataWeave 1.0.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm pluck() trong DataWeave 2.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm reduce() trong DataWeave.

5/5 - (2 bình chọn)

3 thoughts on “Mule Enterprise Service Bus

Add Comment