Tạo mới Mule project sử dụng Anypoint Studio

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một Mule project sử dụng Anypoint Studio để bắt đầu tạo một ứng dụng Mule các bạn nhé!

Thật ra, việc tạo Mule project cũng đơn giản như khi các bạn tạo một project bất kỳ trong Eclipse. Tuy nhiên, ở đây cũng có những điểm khác mà các bạn cần lưu ý.

– Đầu tiên, các bạn hãy khởi động Anypoint Studio, sau đó vào File -> New, rồi chọn Mule Project, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện:

Tạo mới Mule project sử dụng Anypoint Studio

– Trong cửa sổ này, ở ô Project Name, các bạn hãy điền tên project của các bạn. Sau đó, các bạn click chuột chọn Use Maven và chỉnh sửa các thông tin của Maven như Group Id, Artifact Id hay Version nếu các bạn muốn.

Ở đây mình sẽ đặt tên cho project là mule-esb-example và chỉnh sửa thông tin Maven như bên dưới:

Tạo mới Mule project sử dụng Anypoint Studio

– Nhấn nút Next để tiếp tục

Tạo mới Mule project sử dụng Anypoint Studio

– Nhấn Next tiếp nha các bạn!

Tạo mới Mule project sử dụng Anypoint Studio

– Đến đây các bạn hãy nhấn nút Finish để hoàn thành việc tạo một Mule project.

Kết quả:

Tạo mới Mule project sử dụng Anypoint Studio

– Sau khi tạo xong project, Maven sẽ tự động build project.

Nếu các bạn bị lỗi sau:

thì hãy tham khảo bài viết này nhé!

Add Comment