mvnForum 0.0.4 released

Mình vừa mới release version mới của mvnForum 0.0.4. Ở version này, có 2 thay đổi quan trọng: Điều đầu tiên là mình remove hầu hết các thông tin mà user cần nhập khi đăng ký mới, chỉ để lại 3 thông tin cần thiết… Read More