mvnForum 0.0.4 released

Mình vừa mới release version mới của mvnForum 0.0.4.

Ở version này, có 2 thay đổi quan trọng:

  • Điều đầu tiên là mình remove hầu hết các thông tin mà user cần nhập khi đăng ký mới, chỉ để lại 3 thông tin cần thiết là username, password và email. Sự thay đổi này nhằm tạo thuận lợi cho người dùng khi đăng ký mới, không cần phải nhập quá nhiều thông tin không cần thiết.
  • Cái thứ hai là enable support Google Recaptcha. Source code cũ sử dụng thư viện JCaptcha http://jcaptcha.sourceforge.net/ nhưng library này hiện tại đã không còn được phát triển nữa.

Toàn bộ thay đổi các bạn có thể hình dung qua hình ảnh bên dưới:

Mình cũng bắt đầu apply Clean Architecture cho project với hi vọng sẽ dễ dàng phát triển các tính năng mới của mvnForum sau này.

Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây https://github.com/huongdanjavacom/mvnForumJ/releases/tag/0.0.4

P/S: nếu bạn nào có đam mê code như mình, có thể tham gia contribute cho project này nhé! Welcome tất cả mọi người.

Các thay đổi mới nhất của mvnForum luôn available tại đây https://javavietnamforum.org/

Add Comment