java-xml

Java có nhiều thư viện giúp cho chúng ta xử lý các vấn đề liên quan đến tập tin XML như tạo mới, chỉnh sửa, xóa như DOM, SAX, JAXB …

Bài viết này, mình xin giới thiệu chúng đến với các bạn.


DOM Parser

Trong bài viết này, các bạn sẽ biết làm thế nào sử dụng DOM để đọc một tập tin XML trong Java.

DOM cho phép chúng ta tạo mới một tập tin XML bằng Java code.

Để chỉnh sửa một tập tin XML, DOM hỗ trợ nhiều phương thức giúp chúng ta có thể dễ dàng làm điều này.


SAX Parser

Giống như DOM nhưng SAX hỗ trợ chúng ta đọc một tập tin XML nhanh hơn rất nhiều nhờ cơ chế không tải nội dung XML vào bộ nhớ.


JAXB

JAXB hỗ trợ chúng ta chuyển đổi một tập tin XML sang một đối tượng Java nhờ các JAXB annotation của nó.

Và nó cũng hỗ trợ chúng ta chuyển đổi ngược lại từ một đối tượng Java sang một tập tin XML.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment