Jakarta EE MVC là một specification giúp chúng ta có thể tạo các ứng dụng web sử dụng mô hình MVC trong Java.

Jakarta EE MVC được xây dựng dựa trên Jakarta EE RESTful Web Service, integrate với các thành phần khác của Jakarta EE như CDI và Bean Validation.

Trong bài viết này, mình tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về Jakarta EE MVC để các bạn tiện tham khảo.

Để tạo ứng dụng Jakarta EE MVC với Maven, các bạn có thể tham khảo bài viết này.

Add Comment