Stream là một đối tượng mới của Java được giới thiệu từ phiên bản Java 8, giúp cho việc thao tác trên collection và array trở nên dễ dàng và tối ưu hơn.

Java Stream

Để giúp các bạn có những kiến thức vững chắc về đối tượng Stream trong Java, Hướng Dẫn Java đã có những bài viết về nó.

Các bạn có thể bắt đầu với bài viết Giới thiệu về Stream trong Java, rồi sau đó có thể tìm hiểu sâu về đối tượng Stream này.

Sử dụng Stream và Collectors object từ Java 8, chúng ta có thể group by các phần tử trong List giống như trong database.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sử dụng phương thức flatMap() của đối tượng Stream trong Java.

4.6/5 - (5 bình chọn)

Add Comment