Kubernetes là một công cụ mã nguồn mở dùng để quản lý các container của những ứng dụng mà các thành phần của nó được deploy sử dụng rất nhiều container khác nhau.

Kubernetes

Kubernetes được phát triển bởi Google và nó được sử dụng trong môi trường cluster.

Trong bài viết này, Hướng Dẫn Java xin tổng hợp lại những bài viết về Kubernetes để các bạn tiện tham khảo.

Cài đặt

Sử dụng Docker trên macOS, các bạn có thể dễ dàng cài đặt Kubernetes để làm việc với một cluster.

Kiến thức cơ bản

Những khái niệm cơ bản, quan trọng mà các bạn cần phải nắm khi làm việc với Kubernetes.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn tổng quan về các thành phần của Kubernetes.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Pod trong Kubernetes.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Label và Selector trong Kubernetes.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ReplicaSet trong Kubernetes.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Deployment trong Kubernetes.

Để expose các ứng dụng ra bên ngoài Kubernetes cluster, chúng ta cần sử dụng đối tượng Service.

Thực hành

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng command “run” của Kubernetes Controller để tạo mới một Pod trong Kubernetes cluster.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy một container trong Kubernetes sử dụng command “create”.

Khác với command “create”, chúng ta có thể cập nhập cấu hình cho một đối tượng Kubernetes sử dụng command “apply”.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment