Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Trên macOS, chúng ta có nhiều cách để cài đặt Kubernetes như sử dụng công cụ Minikube hoặc sử dụng Docker. Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn cách cài đặt Kubernetes sử dụng Docker các bạn nhé!

Đầu tiên, tất nhiên chúng ta cần phải cài đặt Docker trên macOS rồi. Mình đã có một bài viết hướng dẫn làm điều này, nếu bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo thêm nhé!

Sau khi cài đặt Docker xong, các bạn hãy click vào icon của Docker trên thanh menu của macOS, rồi click vào menu item Preference… Một cửa sổ mới sẽ hiện ra như sau:

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Hãy click vào tab Kubernetes các bạn nhé!

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Mặc định thì Kubernetes không được enable khi chúng ta cài đặt Docker xong. Nên để cài đặt Kubernetes, các bạn hãy nhấn vào nút Enable Kubernetes rồi nhấn nút Apply để enable nó nhé!

Một cửa sổ sẽ hiện ra, hỏi chúng ta việc cài đặt Kubernetes cluster như sau:

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Các bạn hãy nhấn nút Install để bắt đầu cài đặt Kubernetes cluster các bạn nhé!

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Hoàn thành:

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Nhấn nút Close, các bạn sẽ thấy Docker Engine và Kubernetes đang cùng chạy trên máy của chúng ta như sau:

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

Bây giờ, trên máy của chúng ta, các bạn có một standalone Kubernetes server và client. Kubernetes cluster ở đây là một single node cluster các bạn nhé!

Các bạn có thể sử dụng công cụ kubectl (Kubernetes Controller, một công cụ command line để quản lý Kubernetes clusters) để kiểm tra phiên bản của Kubernetes:

Cài đặt Kubernetes sử dụng Docker trên macOS

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment