Docker là một công cụ mở cho phép người sử dụng có thể đóng gói và chạy các chương trình của mình trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất.
Docker
Trang chủ của Docker: https://www.docker.com/

Trong bài viết này, mình tổng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về Docker để các bạn có thể làm quen với Docker dễ dàng.


Cài đặt Docker

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên Ubuntu.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên CentOS.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên môi trường Window 8.1 sử dụng Docker Toolbox.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên môi trường macOS.


Bắt đầu

Các bạn cần phải nắm những khái niệm về Image, Container, Registry, Repository, Docker Hub để có thể làm việc với Docker.


Docker Image

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mới một Image từ một Container sử dụng commit command.

Ngoài sử dụng commit command để tạo mới một Image, trong Docker chúng ta còn có thể sử dụng Dockerfile để làm việc này.


Docker Container

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy một Container từ một Image trong Docker.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách xoá bỏ Container trong Docker.

Để khởi động một container đã bị tắt trong Docker, các bạn có thể làm theo hướng dẫn của bài viết này.

Chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh “docker exec” để truy cập một Container đang chạy.

Chia sẽ bài viết này ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment