Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

Image là tập tin định nghĩa các công cụ sẽ được cài đặt sẵn khi chúng ta tạo một Container từ Image đó. Chúng ta có thể tạo mới một Image từ một Container có những thay đổi khi nó được tạo từ một Image cơ bản khác, hoặc chúng ta cũng có thể tạo mới một Image sử dụng Dockerfile. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tiên nhé!

Giả sử bây giờ mình có một Image của Ubuntu 16.04, mình muốn có một Image mới mà khi chạy Container từ Image mới này, Git sẽ được cài sẵn.

OK, giờ mình sẽ chạy mới một Container từ Image Ubuntu 16.04 sử dụng -i, -t options để có thể access vào Container này sau khi tạo nó.

Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

Để cài đặt Git cho Container mới này, đầu tiên các bạn các bạn cần chạy câu lệnh sau để cập nhập các repositories của Ubuntu 16.04:

Bây giờ, mình sẽ cài đặt Git bằng cách chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

OK, vậy là chúng ta đã cài đặt xong Git. Bây giờ, hãy thoát ra khỏi Container này bằng câu lệnh exit nhé các bạn!

Sau khi thoát ra xong, chúng ta có thể kiểm tra lại danh sách các Container mà chúng ta đã chạy bằng cách sử dụng câu lệnh

Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

Như các bạn thấy, Container mà mình vừa chạy đã được tạo cách đây 15 phút có tên là laughing_thompson. Bây giờ, mình sẽ sử dụng câu lệnh commit để tạo mới một Image từ Container này.

Cấu trúc của câu lệnh commit như sau:

Trong ví dụ này, mình sẽ chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

Kiểm tra những Images có trong Repository của chúng ta, các bạn sẽ thấy Image mà chúng ta vừa tạo.

Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

Bây giờ nếu các bạn tạo mới một Container từ Image mới này, các bạn sẽ thấy công cụ Git đã được cài đặt sẵn.

Tạo mới Image sử dụng commit command trong Docker

Add Comment