Giới thiệu về Docker Compose

Chúng ta sử dụng Dockerfile để cấu hình và build các Docker Image. Để run các Docker container từ các Docker Image này, các bạn có thể sử dụng command line hoặc Docker Compose. Lợi ích của Docker Compose là giúp các bạn có thể… Read More

Cài đặt Docker trên CentOS

Mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên Ubuntu. Cài đặt Docker trên CentOS đơn giản hơn nhiều, các bạn chỉ cần mở Terminal, rồi chạy dòng lệnh sau:

để cài đặt Docker. Sau khi cài đặt xong thì các bạn… Read More

Cài đặt Docker trên macOS

Mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên môi trường Window và Linux, trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài nó trên macOS các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn cần truy cập vào địa chỉ https://store.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-mac để download… Read More

Xoá Container trong Docker

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày với các bạn các cách để xoá một Container trong Docker các bạn nhé! Đầu tiên là cách để xoá một Container nào đó. Để xoá một Container nào đó trong Docker, điều đầu tiên các bạn… Read More