Đổi tên của một Container trong Docker

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách đổi tên của một container trong Docker.

Ví dụ bây giờ, Docker trong máy mình đang chạy một container như sau:

Đổi tên của một Container trong Docker

Đây là container được chạy từ Docker Image của SonarQube, lúc chạy nó mình quên không đặt cho nó một cái tên để dễ phân biệt nếu sau này mình còn chạy thêm những Docker container khác. Hiện tại tên của nó là recursing_ardinghelli, mình sẽ rename nó lại sử dụng câu lệnh sau:

Ví dụ, mình đổi tên của container của mình sử dụng câu lệnh sau:

Đổi tên của một Container trong Docker

Kết quả:

Đổi tên của một Container trong Docker

Add Comment