Cài đặt Docker trên CentOS

Mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt Docker trên Ubuntu. Cài đặt Docker trên CentOS đơn giản hơn nhiều, các bạn chỉ cần mở Terminal, rồi chạy dòng lệnh sau:

để cài đặt Docker.
Sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy khởi động Docker lên bằng câu lệnh sau:

Để kiểm tra kết quả, các bạn hãy chạy câu lệnh sau:

Kết quả:

Cài đặt Docker trên CentOS

Add Comment