Lambda Expression được Java giới thiệu từ phiên bản Java 8 với mục đích giúp cho code Java ngày càng đơn giản và hoàn thiện hơn.

Java Lambda Expression

Để bắt đầu tìm hiểu về Lambda Expression, các bạn có thể đọc bài viết này.

Sau đó, hãy đi sâu vào tìm hiểu nó thông qua các bài viết dưới đây của Hướng Dẫn Java nhé các bạn!

Kiến thức cơ bản

Bài viết này mình sẽ nói về kiểu dữ liệu thực sự của Lambda Expression trong Java.

Bài viết này thì mình giới thiệu với các bạn về Functional Interface, cái mà chúng ta sẽ sử dụng với Lambda Expression.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về interface Consumer trong Java.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về interface Supplier trong Java.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về interface Predicate trong Java.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về interface Function trong Java.

Trong bài viết này, các bạn sẽ biết về method reference và làm cách nào để sử dụng nó với Lambda Expression.

Trong bài viết này, các bạn sẽ biết về constructor reference và làm thế nào để sử dụng nó với Lambda Expression.

Sử dụng

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phương thức forEach() với Lamdba Expression để loop qua các phần tử trong một List object.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phương thức forEach() với Lamdba Expression để loop qua các phần tử trong một Map object.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn sử dụng Lambda Expression để sort một List trong Java.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment