Jakarta EE Persistence là một đặc tả, có nghĩa nó mô tả cách chúng ta truy cập, thao tác và quản lý dữ liệu giữa các đối tượng Java và các loại database.
jpa
Bởi vì nó là đặc tả nên sẽ có những thư viện hiện thực những đặc tả của nó. Với JPA có thể kể ra những thư viện sau: Hibernate, EclipseLink,…

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những kiến thức về JPA với framework hiện thực là Hibernate các bạn nhé!

Đầu tiên, điều các bạn cần biết là về Object Relational Mapping (ORM) trong bài viết Hiểu về Object Relational Mapping bởi vì JPA được xây dựng bắt đầu từ khái niệm này. Tiếp theo, mình có một bài viết về sự khác nhau giữa JPA và framewok hiện thực nó Hibernate, các bạn có thể đọc thêm để tham khảo.

Để có cái nhìn tổng quan đi từ JDBC chuyển qua JPA, mình cũng có một bài viết Cơ bản về JDBC nói về cách làm việc với JDBC, khá là cụ thể.

Sau khi đã tìm hiểu những bài viết trên, các bạn có thể đi vào JPA bằng bài viết giới thiệu Cơ bản về JPA.

Và bắt đầu tìm hiểu sâu về nó.

Khai báo Entity

Để một POJO có thể trở thành một Entity thì điều đầu bạn cần phải khai báo cho nó một @Entity annotation.

Mình nói rõ hơn về annotation cơ bản trong JPA là annotation @Id.

Trong bài viết này mình giới thiệu với các bạn về annotation @GeneratedValue và strategy đầu tiên của nó là strategy TABLE.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn 3 strategy còn lại của annotation @GeneratedValue trong JPA là SEQUENCE, IDENTITY và AUTO.

Các bạn nên hiểu rõ về thuộc tính allocationSize khi sử dụng annotation @GeneratedValue trong JPA.

Mình giới thiệu với các bạn về annotation @Column trong JPA trong bài viết này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mapping một table trong database có nhiều Primary Key sang entity sử dụng annotation @Embeddable.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mapping một table trong database có nhiều Primary Key sang entity sử dụng annotation @IdClass.

Mình giải thích thêm về tập tin cấu hình của JPA trong bài viết này.

Làm việc với Relationship

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng annotation @ManyToOne.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng annotation @OneToMany.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng annotation @OneToOne trong JPA.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng annotation @ManyToMany trong JPA.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách định nghĩa các entity để thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều với extra columns trong JPA.

Query

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua về JPA Query Language.

Các vấn đề khác

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn ignore case sensitive cho tên bảng trong JPA với Hibernate implementation.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối MSSQL Server với JPA

5/5 - (5 bình chọn)

3 thoughts on “Jakarta EE Persistence

  1. Xin chân thành cám ơn Admin !!! Các bài viết của a rất dễ hiểu mà đúng trọng tâm , gãi đúng chỗ ngứa , toàn kiến thức mak e tìm kiếm bấy lâu nay !!!!

Add Comment