RAML (RESTful API Modeling Language) là công cụ dùng để định nghĩa RESTful Web Service API specs.

Các bạn có thể đọc bài viết  Giới thiệu về RAML để có cái nhìn tổng quan về nó. Trong bài viết này, mình tồng hợp các bài viết của Hướng Dẫn Java về RAML để các bạn tiện tham khảo.

Cơ bản

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách định nghĩa request URL với RAML.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách định nghĩa request body và response với RAML.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn về data types trong RAML.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn về Trait trong RAML.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về API fragment và cách sử dụng chúng trong RAML.

Sử dụng

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách import API specs được định nghĩa trong tập tin RAML vào Postman.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách generate API contract sử dụng Spring MVC-RAML Plugin.

Add Comment