Import RAML vào Postman

Sau khi định nghĩa API specs bằng RAML file, chúng ta có thể generate code để implement những API này sử dụng Spring framework và cũng có thể import nó vào Postman để thực hiện việc testing. Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách import RAML vào Postman các bạn nhé!

Mình sẽ sử dụng định nghĩa API specs sử dụng RAML trong bài viết API fragments với RAML để làm ví dụ. Các bạn có thể lấy nội dung của các tập tin RAML này ở đây https://github.com/khanhnguyenj/huongdanjava.com/tree/master/raml-student.

Để import các tập tin RAML này vào Postman, các bạn hãy nhấn nút Import trong cửa sổ Workspace chính của Postman:

Cửa sổ chọn tập tin cần import sẽ hiển thị ra như sau:

Có nhiều định dạng file được hỗ trợ bởi Postman như OpenAPI, RAML, GraphQL, cURL hay WADL như các bạn thấy. Để import, các bạn nhấp vào nút Upload Files. Nếu API specs của các bạn được định nghĩa trong nhiều tập tin khác nhau thì hãy chọn tab Folder trong cửa sổ trên thay vì tab File nhé!

Trong ví dụ của mình thì API specs được định nghĩa trong nhiều tập tin RAML khác nhau nên mình sẽ chọn tab Folder và chọn import đến folder chứa các tập tin RAML này.

Sau khi chọn folder, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Nhấn Import các bạn nhé!

Các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Các bạn có thể click các request để xem detail cho từng request, giống như thông tin chúng ta đã định nghĩa trong tập tin root RAML.

Cho mỗi request, baseUrl sẽ được Postman cấu hình sử dụng sử dụng biến với giá trị ban đầu được chúng ta định nghĩa trong tập tin RAML như sau:

Tuỳ theo nhu cầu thì các bạn có thể thay đổi biến này trong phần Environment của Postman các bạn nhé!

Add Comment