Jenkins là một công cụ giúp chúng ta có thể build, deploy nhiều loại ứng dụng khác nhau một cách tự động.

JenkinsTrong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại các hướng dẫn của Hướng Dẫn Java về Jenkins để các bạn có thể sử dụng nó để triển khai hệ thống CI/CD cho mình.

Cài đặt

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Jenkins trên Ubuntu.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Jenkins sử dụng Docker.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Jenkins sử dụng tập tin war của nó.

Để tương tác với các hệ thống Git, chúng ta có thể cài đặt Git plugin trong Jenkins để làm điều này.

Để có thể build các Maven project, các bạn cần phải cài đặt Maven Integration plugin để làm điều này.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt SonarQube Scanner plugin trong Jenkins.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Pipeline plugin trong Jenkins.

Cấu hình

Để có thể build các Java projects, các bạn cần cài thông tin về JDK trước.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình Apache Maven trong Jenkins để build các Maven project.

Build

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách build một Maven project trong Jenkins như thế nào.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Build with Parameters trong Jenkins.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách archive the artifacts trong Jenkins.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách deploy artifacts lên Maven Repository trong Jenkins.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để sử dụng build Pipeline trong Jenkins.

4.5/5 - (8 bình chọn)

Add Comment