Cài đặt Maven Integration plugin trong Jenkins

Maven Integration plugin là một plugin giúp chúng ta có thể build các project có sử dụng Apache Maven trong Jenkins. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt plugin này để có thể sử dụng nó, các bạn nhé!

Giống như Cài đặt Git plugin trong Jenkins, đầu tiên các bạn cũng đăng nhập vào tài khoản admin rồi vào Manage Jenkins, chọn Manage Plugins, chọn thẻ Available, sau đó tìm plugin Maven Integration:

rồi click vào Install without restart hoặc Download now and install after restart cũng được để cài đặt nó.

Plugin này cần rất nhiều plugin dependencies khác, nhưng nếu Jenkins của các bạn đã cài đặt các suggested plugins lúc cài đặt nó rồi thì một số dependencies đã có sẵn, giờ chỉ cần cài đặt những cái chưa có thôi. Các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Đợi đến khi tất cả các plugin này được cài đặt xong, các bạn hãy nhấn vào link Go back to the top page để bắt đầu sử dụng Maven Integration plugin các bạn nhé!

Nhấn vào link New Item, các bạn sẽ thấy tuỳ chọn cho Maven project như sau:

Add Comment