Cài đặt Pipeline plugin trong Jenkins

Pipeline trong Jenkins nói nôm na thì nó là một khái niệm dùng để chỉ các tác vụ cần thiết được định nghĩa trong Jenkins để deploy ứng dụng của chúng ta lên production, bao gồm việc build, test, deploy… Các tác vụ này có thể thực hiện trong 1 lần chạy build cho Jenkins job. Để có thể hiện thực một Pipeline trong Jenkins, các bạn cần cài đặt Pipeline plugin cho nó. Cụ thể như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt Pipeline plugin cho Jenkins trong bài viết này các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy đăng nhập vào Jenkins sử dụng tài khoản admin, sau đó vào Manage Jenkins, chọn Manage Plugins, sau đó chọn thẻ Available. Trong thẻ Available này, các bạn hãy tìm plugin Pipeline với mô tả “Pipeline”:

Cài đặt Pipeline plugin trong Jenkins

Click chọn nó rồi nhấn nút “Install without restart”:

Một số lượng các Jenkins plugins sẽ được cài đặt cùng với plugin này:

Cài đặt Pipeline plugin trong Jenkins

Đợi cho đến khi tất cả các plugin này được cài đặt xong, các bạn hãy nhấn vào link Go back to the top page để bắt đầu sử dụng Pipeline plugin các bạn nhé!

Nhấn vào link New Item, các bạn sẽ thấy tuỳ chọn cho Pipeline project như sau:

Cài đặt Pipeline plugin trong Jenkins

Add Comment