Spring Cloud Netflix là một bộ thư viện tích hợp Netflix OSS với Spring Boot giúp chúng ta dễ dàng hiện thực xây dựng các ứng dụng Microservices.

Spring Cloud Netflix
Trong bài viết này, mình tổng hợp lại tất cả các bài viết của Hướng Dẫn Java về Spring Cloud Netflix.

Eureka Server là nơi để các service có thể đăng ký thông tin của mình để các service khác có thể discovery và gọi tới.

Chúng ta đăng ký thông tin các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client.

Để có thể discovery các service khác từ service mà các bạn đang làm việc, các bạn hãy xem hướng dẫn của bài viết này.

Ribbon là một thư viện client load balancing.

Sử dụng Zuul Proxy, các bạn có thể tạo ra một API Gateway cho ứng dụng của mình.

Circuit Breaker là một khái niệm giúp chúng ta có thể cài đặt một fallback cho service có gọi tới các service khác, trong trường hợp không thể gọi tới service đó thì sẽ sử dụng giá trị mặc định. Sử dụng Hystrix của Spring Cloud Netflix để hiện thực khái niệm này.

Để monitor những vấn đề có thể xảy ra khi gọi tới các service khác từ một service, chúng ta có thể sử dụng Hystrix Dashboard với Hystrix.

Đối với các ứng dụng Reactive, chúng ta sẽ sử dụng class HystrixCommands để enable Circuit Breaker.

Để monitor nhiều service cùng một lúc, chúng ta có thể sử dụng Hystrix Dashboard với Turbine Stream.

4/5 - (3 bình chọn)

Add Comment