Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu với các bạn về Eureka Server dùng để cho các service trong một hệ thống Microservices có thể đăng ký và tìm kiếm thông tin của nhau. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các service có thể đăng ký với Eureka Server này sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix, các bạn nhé!

Để làm ví dụ cho bài viết này, mình sẽ sử dụng Eureka Server mà mình đã tạo sử dụng Spring Cloud Netflix trong bài viết trước. Giao diện của Eureka Server hiện tại như sau:

Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix

Bây giờ, mình sẽ tạo mới một service bằng một Spring Boot project sử dụng dependencies của Eureka Client và Web như sau:

Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix

Kết quả:

Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix

Để đăng ký service này với Eureka Server, chúng ta có 3 bước cần phải làm:

Đầu tiên là các bạn cần khai báo ứng dụng của chúng ta là một Eureka Client trước.

Để làm được điều này, các bạn hãy khai báo annotation @EnableEurekaClient vào trong class main của ứng dụng.

Bước thứ hai, chúng ta cần phải làm là khai báo thông tin của Eureka Server trong tập tin cấu hình của ứng dụng Spring Boot application.properties.

Chúng ta sẽ khai báo property eureka.client.service-url.default-zone với giá trị là URL trỏ đến Eureka Server như sau:

Bước cuối cùng là để identify service của chúng ta với các service khác, các bạn cần đặt tên cho ứng dụng của chúng ta.

Chúng ta sẽ sử dụng property spring.application.name và khai báo nó trong tập tin cấu hình của ứng dụng application.properties để làm điều này.

Lúc này, nếu start ứng dụng của chúng ta và truy cập vào Eureka Server, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Đăng ký các service với Eureka Server sử dụng Eureka Client, với Spring Cloud Netflix

Như các bạn thấy, trong phần “Instances currently registered with Eureka”, ứng dụng mà chúng ta vừa mới tạo đã đăng ký được với Eureka Server và sẵn sàng để các service khác tìm thấy nó.

 

5/5 - (2 bình chọn)

Add Comment