Huong Dan Java Logger – Phần 12 – Cài đặt vào Anypoint Studio

Để cài đặt Huong Dan Java Logger plugin vào Anypoint Studio, các bạn cần download tập tin cài đặt trước.

Các bạn có thể vào trang release của Huong Dan Java Logger trên GitHub tại https://github.com/huongdanjavacom/huong-dan-java-logger-component/releases để download phiên bản release mới nhất.

Hiện tại phiên bản mới nhất của Huong Dan Java Logger là 1.0.0 và tên tập tin là huong-dan-java-logger-component-1.0.0-studio-plugin.zip.

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Để cài đặt Huong Dan Java Logger, trong Anypoint Studio, các bạn hãy chọn Help sau đó chọn Install New Software…..

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Trong cửa sổ Install, các bạn hãy chọn Add…

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Ô Name thì các bạn hãy điền là Huong Dan Java Logger, còn ở ô Location thì các bạn hãy nhấn nút Archive… rồi chọn đến tập tin huong-dan-java-logger-component-1.0.0-studio-plugin.zip mà các bạn đã download ở trên.

Của mình như sau:

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Sau đó nhấn nút OK nhé các bạn!

Cửa sổ hiển thị thông tin cài đặt sẽ như sau:

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Các bạn hãy nhất nút chọn Huong Dan Java Logger Connector rồi nhấn nút Next nhé!

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Nhấn Next để tiếp tục nhé các bạn.

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Select chọn “I accept the term of the license agreement” rồi nhấn nút Finish để bắt đầu việc cài đặt nhé các bạn.

Trong quá trình cài đặt, nếu các bạn thấy cửa sổ sau:

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

thì nhấn nút OK.

Restart Anypoint Studio sau khi cài đặt xong:

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Kết quả:

Huong Dan Java Logger - Phần 12 - Cài đặt vào Anypoint Studio

Add Comment