Huong Dan Java Logger – Phần 11 – Release v1.0.0

Trước khi release v1.0.0 của Huong Dan Java Logger, mình cần sửa một số thông tin trước.

Đầu tiên là sẽ sửa lại tên của Huong Dan Java Logger trong tập tin cấu hình của Maven. Hiện tại giá trị của thẻ <name> là:

Giờ mình sẽ sửa lại thành:

Tiếp theo là cần phải đổi lại version. Hiện tại version có giá trị là 1.0.0-SNAPSHOT, mình sẽ đổi lại để bỏ chữ SNAPSHOT đi:

OK, vậy là xong rồi đó các bạn. Giờ thì release thôi! 🙂

Đầu tiên, mình sẽ vào trang GitHub của Huong Dan Java Logger https://github.com/huongdanjavacom/huong-dan-java-logger-component, chọn releases:

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

sau đó nhấn nút Create a new release. Trang mới sẽ được hiển thị cho phép chúng ta cung cấp thông tin về release.

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

Mỗi lần release thì chúng ta nên tạo một tag để đánh dấu code tại thời điểm release đó. Đó là lý do, trong cửa sổ này, các bạn thấy có một ô để chúng ta nhập thông tin về tag version với target là master branch.

Các bạn hãy nhập thông tin về Release title và một số mô tả về release của chúng ta nếu muốn. Của mình như sau:

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

Nhấn nút Publish release bên dưới để hoàn thành việc release nhé các bạn.

Kết quả:

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

Ở đây, ngoài source code ra, mình cũng muốn build sẵn các tập tin release để người dùng có thể sử dụng luôn, không cần phải clone source code về rồi build.

Để làm được điều này, mình sẽ build các tập tin release trên máy mình trước. Các bạn hãy mở command line rồi đi đến thư mục của Huong Dan Java Logger, thực thi Maven command line như sau:

Kết quả:

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

Ở đây, chúng ta có 2 tập tin cần cung cấp để cho người dùng có thể sử dụng Huong Dan Java Logger được. Tập tin đầu tiên là tập tin để cài đặt Huong Dan Java Logger vào Anypoint Studio, như các bạn thấy ở hình trên, tập tin đó tên là huong-dan-java-logger-component-1.0.0-studio-plugin.zip. Còn tập tin thứ 2 huong-dan-java-logger-component-1.0.0.jar là tập tin để người dùng sử dụng trong các ứng dụng Mule ESB, khai báo trong tập tin pom.xml của ứng dụng Mule chẳng hạn.

Mình sẽ vào trở lại trang release của Huong Dan Java Logger v1.0.0

https://github.com/huongdanjavacom/huong-dan-java-logger-component/releases

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

chọn Edit để upload 2 tập tin mà mình vừa đề cập ở trên lên:

 

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

rồi nhấn Update release để hoàn thành việc cập nhập.

Kết quả:

Huong Dan Java Logger - Phần 11 - Release v1.0.0

Add Comment