AspectJ là một thư viện hiện thực ý tưởng của lập trình hướng khía cạnh (AOP).

AspectJ

Trang chủ: https://www.eclipse.org/aspectj/

Để bắt đầu tìm hiểu về AspectJ, các bạn nên đọc bài viết giới thiệu về lập trình hướng khía cạnh trước. Sau đó, hãy đi sâu tìm hiểu về AspectJ thông qua các bài viết hướng dẫn của Hướng Dẫn Java như sau:

Giới thiệu về annotation @Before trong AspectJ và cách sử dụng nó.

Trong bài viết này, mình giới thiệu với các bạn về compile-time weaving của AspectJ để chèn code lúc compile time.

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment