Spring Data JPA là một trong những module nhỏ của Spring Data project trong Spring.

Spring Data JPASpring Data JPA giúp chúng ta đơn giản hoá quá trình viết câu lệnh SQL để thao tác với database thông qua cơ chế tự động tạo câu lệnh SQL từ code Java.

Trong bài viết này, Hướng Dẫn Java xin tổng hợp các bài viết về Spring Data JPA để các bạn tiện tham khảo!

Các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về Spring Data JPA, cách nó hỗ trợ chúng ta trong việc thao tác với database như thế nào.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng câu lệnh SQL từ tên phương thức trong Spring Data JPA như thế nào.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Spring Data JPA với @EnableJpaRepositories annotation.

4.2/5 - (4 bình chọn)

2 thoughts on “Spring Data JPA

Add Comment