SonarQube là một công cụ giúp chúng ta có thể kiểm tra chất lượng code của các project mà chúng ta đang làm việc. Nó hỗ trợ cho rất nhiều ngôn ngữ khác nhau PHP, Ruby, Java (bao gồm cả Android), C#, JavaScript, TypeScript, C/C++, Kotlin, Go, COBOL, PL/SQL, PL/I, ABAP, VB.NET, VB6, Python, RPG, Flex, Objective-C, Swift, CSS, HTML, và XML.

SonarQube

Trong bài viết này, mình tổng hợp lại các bài viết của Hướng Dẫn Java về SonarQube cho các bạn tiện tham khảo!

Cài đặt

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SonarQube trong bài viết này.

Tương tự là cài đặt SonarQube sử dụng Docker, cách dễ dàng nhất, nhanh nhất để up and running một SonarQube server.

SonarQube Scanner chịu trách nhiệm scan code và report kết quả cho SonarQube server.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt SonarQube Scanner plugin trong Jenkins.


Phân tích code

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình project và sử dụng SonarQube Scanner để scan code.

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách cấu hình để phân tích code sử dụng SonarQube Scanner cho Maven.

Add Comment