Cài đặt SonarQube sử dụng Docker

Mình đã giới thiệu với các bạn cách cài đặt SonarQube trên Ubuntu. Có một cách khác đơn giản hơn nhiều là chúng ta sẽ sử dụng Docker. Cụ thể như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết này các bạn nhé!

Đầu tiên, các bạn hãy mở Terminal trên macOS và Linux hoặc Console trên Window lên, sau đó sử dụng câu lệnh “docker pull” để download SonarQube Image từ Docker Repository.

Ở đây, chúng ta có 2 phiên bản của SonarQube:

  • Một là phiên bản LTS (Long-term Support): phiên bản này là phiên bản ổn định.
  • Hai là phiên bản Latest: chứa những chức năng mới nhất của SonarQube.

Để download phiên bản LTS, các bạn sử dụng câu lệnh sau:

Còn đối với phiên bản Latest thì sử dụng câu lệnh sau:

Trong bài viết này mình sẽ sử dụng phiên bản Latest các bạn nhé.

Kết quả:

Cài đặt SonarQube sử dụng Docker

Sau khi download SonarQube Image xong, giờ mình sẽ khởi động một container từ image này.

Câu lệnh để khởi động container như sau:

Ở đây, mình đã map port 9000 của container với port 9000 trên máy của mình.

Sau khi đã chạy câu lệnh trên, kiểm tra tất cả các container có trong máy của mình, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt SonarQube sử dụng Docker

Lúc này nếu các bạn truy cập vào đường dẫn http://localhost:9000/, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Cài đặt SonarQube sử dụng Docker

Trong cửa sổ trên, các bạn hãy click vào nút Login để đăng nhập vào tài khoản quản trị của SonarQube với username là admin và password cũng là admin luôn.

Cài đặt SonarQube sử dụng Docker

Kết quả:

Cài đặt SonarQube sử dụng Docker

Có một điều các bạn cần lưu ý là, phiên bản cài đặt SonarQube từ Image của Docker sử dụng H2 Database nên nếu các bạn có nhu cầu mở rộng hoặc upgrade lên version mới của Sonar trong tương lai thì không nên sử dụng cách này.

Chia sẽ bài viết này ...Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Add Comment