Huong Dan Java Logger – Phần 12 – Cài đặt vào Anypoint Studio

Để cài đặt Huong Dan Java Logger plugin vào Anypoint Studio, các bạn cần download tập tin cài đặt trước. Các bạn có thể vào trang release của Huong Dan Java Logger trên GitHub tại https://github.com/huongdanjavacom/huong-dan-java-logger-component/releases để download phiên bản release mới nhất. Hiện tại phiên bản… Read More

Huong Dan Java Logger – Phần 11 – Release v1.0.0

Trước khi release v1.0.0 của Huong Dan Java Logger, mình cần sửa một số thông tin trước. Đầu tiên là sẽ sửa lại tên của Huong Dan Java Logger trong tập tin cấu hình của Maven. Hiện tại giá trị của thẻ <name> là:

Read More