Khởi động một container đã tắt trong Docker

Sau khi chúng ta thoát ra khỏi Container trong Docker thì thông thường Container này sẽ tắt đi tức khắc. Vậy để khởi động một Container đã tắt trong Docker, chúng ta phải làm thế nào? Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.

OK …

Để khởi động lại Container đã tắt này, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh “docker start” của Docker các bạn ạ! Cụ thể command đó như sau:

Với container_id chính là id của Container đã bị tắt.

Ví dụ, hiện tại Docker trong máy mình đang chứa những Container đang bị tắt như sau (các bạn để ý cột STATUS nhé):

Khởi động một container đã tắt trong Docker

Mình xin lấy Container với id là b9e242f0d7d3 để làm ví dụ. Các bạn có thể thấy trạng thái của nó là Exited, có nghĩa là nó đang bị tắt đấy các bạn.

Giờ mình sẽ sử dụng câu lệnh “docker start” để khởi động nó lên nhé các bạn!

Khởi động một container đã tắt trong Docker

Kiểm tra lại trạng thái của các Container, trạng thái của Container với id là b9e242f0d7d3 sẽ như sau:

Khởi động một container đã tắt trong Docker

“Up 2 minutes” có nghĩa nó đang chạy đó các bạn.

Add Comment