Cài đặt MySQL server trên Ubuntu

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL server trên Ubuntu các bạn nhé!

  • Đầu tiên, các bạn hãy mở Terminal của Ubuntu và sử dụng câu lệnh sau để cài đặt MySQL.

Cài đặt MySQL server trên Ubuntu

  • Trong quá trình cài đặt, các bạn sẽ thấy xuất hiện của sổ nhập mật khẩu cho user root như sau:

Cài đặt MySQL server trên Ubuntu

Các bạn hãy nhập password mà mình muốn.

  • Sau khi nhập mật khẩu của user root, một cửa sổ khác sẽ xuất hiện để các bạn xác nhận lại mật khẩu của user root.

Cài đặt MySQL server trên Ubuntu

Các bạn hãy nhập lại mật khẩu mà các bạn vừa nhập ở trên nhé!

Kết quả:

Cài đặt MySQL server trên Ubuntu

Add Comment