Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS các bạn nhé!

Note: mình sử dụng MySQL 5.7.x cho bài viết này nhé các bạn.

Đầu tiên, nếu các bạn đang chạy MySQL thì cần phải stop nó sử dụng MySQL Start/Stop Configuration như sau:

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Sau đó, các bạn hãy sử dụng Terminal để start MySQL với safe mode bằng câu lệnh như sau:

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Sau khi đã khởi động MySQL với safe mode thành công xong, các bạn hãy sử dụng một cửa sổ Terminal khác đóng vai trò là client để login vào MySQL server với user là root và không cần mật khẩu.

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Đến đây thì chúng ta có thể cập nhập mật khẩu mới cho user root rồi đấy các bạn. Hãy sử dụng câu lệnh SQL sau nhé:

Để thay đổi này có hiệu lực liền, các bạn cần chạy thêm câu lệnh sau:

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Bây giờ, thì các bạn có thể login vào MySQL server với mật khẩu mới của user root.

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Nhưng để ý là, nếu bây giờ các bạn thực thi một câu lệnh SQL nào đó, các bạn sẽ gặp lỗi sau:

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Để giải quyết lỗi này, các bạn cần chạy câu SQL sau để cập nhập mật khẩu:

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

Bây giờ thì các bạn có thể thực thi câu SQL của mình:

Reset mật khẩu user root của MySQL trên macOS

 

Add Comment