Cài đặt MySQL server trên Ubuntu

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL server trên Ubuntu các bạn nhé! Đầu tiên, các bạn hãy mở Terminal của Ubuntu và sử dụng câu lệnh sau để cài đặt MySQL.

Trong quá trình cài đặt, các bạn… Read More

Thay đổi mật khẩu của MySQL user

Để thay đổi mật khẩu của một MySQL user bất kỳ, các bạn hãy login vào MySQL bằng tài khoản có quyền thay đổi dữ liệu trong database nhé! Ở đây mình sẽ dùng tài khoản root:

Enter rồi nhập mật khẩu. Mặc định… Read More