Thay đổi mật khẩu của MySQL user

Để thay đổi mật khẩu của một MySQL user bất kỳ, các bạn hãy login vào MySQL bằng tài khoản có quyền thay đổi dữ liệu trong database nhé!

Ở đây mình sẽ dùng tài khoản root:

Enter rồi nhập mật khẩu.

Mặc định tất cả thông tin về user sẽ được lưu trong database mysql, database này được tạo ra mặc định khi các bạn cài đặt MySQL.

Nào, bây giờ chúng ta sẽ thông báo sử dụng database mysql:

Và dùng câu lệnh UPDATE để cập nhập mật khẩu cho user mà bạn muốn:

Cuối cùng, chúng ta cần chạy câu lệnh sau để những thay đổi của chúng ta có hiệu lực:

 

Add Comment