Copy tập tin sử dụng SSH

SSH là một công cụ để chúng ta đăng nhập vào một máy khác từ máy tính của chúng ta.

Bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách để copy một tập tin bất kỳ từ máy này sang máy khác sử dụng SSH.

Để copy một tập tin từ máy của bạn sang một máy khác, các bạn hãy sử dụng câu lệnh sau nhé:

Enter sau đó nhập mật khẩu của user trên máy cần copy tập tin.

Còn nếu các bạn muốn copy một tập tin từ máy khác về máy mình thì sử dụng câu lệnh sau:

Enter sau đó nhập mật khẩu của máy khác.

Add Comment