Enable và disable user shell trong Ubuntu

Hôm qua, khi đang làm một task của dự án có liên quan đến cấu hình chỉnh sửa Ubuntu, mình đã vô tình disable khả năng sử dụng command line của user.

Hì hục mãi mình mới sửa được nên tiện thể mình viết bài này để lưu lại làm cách nào để enable và disable user shell trong Ubuntu. Lỡ sau này có bị lại hoặc ai đó bị, mình còn biết cách sửa. 😀

Để disable khả năng sử dụng command line của user, các bạn có thể chạy dòng lệnh sau:

Khi đó, user sẽ không thể sử dụng command line được nữa.

Để enable lại thì các bạn chạy dòng lệnh sau:

 

Add Comment